Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Αθανάσιος Καρμπέρης