Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Άγγελος Α. Παληκίδης

Ο Άγγελος Παληκίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διδακτικής της Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και διδάσκων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «Δημόσια Ιστορία». Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών, εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ιστορική εκπαίδευση και επιστημονικός συνεργάτης μουσείων.
Έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα για την ιστορία της
τέχνης και τη διδακτική της, τη διδασκαλία επίμαχων και τραυματικών γεγονότων, την προφορική ιστορία, την τοπική ιστορία, τη δημόσια ιστορία και
τη μουσειακή ιστορική εκπαίδευση, ενώ έχει δώσει διαλέξεις και δημοσιεύσει
μελέτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υπήρξε μέλος της επιστημονικής
επιτροπής που συνέταξε τα Προγράμματα Σπουδών Ιστορίας και τους Θεματικούς Φακέλους με εκπαιδευτικό υλικό για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (2017-2019), καθώς και τις Οδηγίες και Αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Διδασκαλία της Ιστορίας τον 21ο αιώνα (2018).

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: