εξώφυλλο Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά, τόμος 2

Αναστάσιος Ξεπαπαδέας

Ο Αναστάσιος Π. Ξεπαπαδέας είναι Καθηγητής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής στο Τμήμα Διεθνών και Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: