Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά, Ενιαίο

76,64 68,98

Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά, Ενιαίο

76,64 68,98

  • Κωδ. Ευδόξου:
   12579687
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1440-9
  • Έκδοση:
   1η, Νοέμβριος 2011
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550596
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   868
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό περιέχει μία εκτεταμένη και συστηματική παρουσίαση των μαθηματικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην οικονομική επιστήμη, καθώς και του τρόπου εφαρμογής τους κατά την ανάλυση επιμέρους οικονομικών προβλημάτων. Απευθύνεται σε σπουδαστές των επιστημών της οικονομίας και της διοίκησης, που έχουν ανάγκη από ένα ενοποιημένο πλαίσιο το οποίο να περιέχει τόσο τα κατάλληλα σύγχρονα μαθηματικά εργαλεία όσο και τη μεθοδολογική προσέγγιση για την εφαρμογή τους στην ανάλυση φαινομένων, που μελετούνται στην οικονομία και τη διοίκηση. Επιπλέον, το βιβλίο απευθύνεται και σε φοιτητές ή αποφοίτους μαθηματικών τμημάτων, οι οποίοι σκοπεύουν να αξιοποιήσουν τη μαθηματική τους κατάρτιση στη μελέτη οικονομικών. Για να επιτευχθεί στενότερη σύνδεση των μαθηματικών εργαλείων με την οικονομική θεωρία, οι οικονομικές εφαρμογές ακολουθούν τις μαθηματικές μεθόδους, ενώ για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών το βιβλίο περιέχει ένα μεγάλο αριθμό ασκήσεων που καλύπτουν τόσο τα μαθηματικά εργαλεία όσο και τις εφαρμογές. Η διάρθρωση των τμημάτων κάθε κεφαλαίου είναι τέτοια, ώτσε τόσο οι μαθηματικές μέθοδοι όσο και οι οικονομικές εφαρμογές να παρουσιάζουν, εν γένει, αυξανόμενη σχετικά δυσκολία. Έτσι, σε κάθε κεφάλαιο, τα πιο προχωρημένα θέματα εντοπίζονται κυρίως στο τέλος των μαθηματικών μεθόδων ή των οικονομικών εφαρμογών. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει εκτεταμένη σειρά ασκήσεων. Οι λύσεις των ασκήσεων καθώς και τα παραδείγματα για επίλυση προβλημάτων με χρήση του Προγράμματος Mathematica βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dardanosnet.gr/home/mathematics-xepapadeas.

Περιεχόμενα

Ευρετήρια
Εισαγωγή
Εισαγωγικές έννοιες: Μαθηματικά Υποδείγματα
Σύνολα και συναρτήσεις
Όρια και συνέχεια Συναρτήσεων
Κυρτά σύνολα και συρτές συναρτήσεις
Διαφορικός λογισμός
Οικονομικές εφαρμογές των παραγώγων
Γραμμική άλγεβρα
Γραμμικά συστήματα – Χαρακτηριστικές τιμές
Πολυμεταβλητός διαφορικός λογισμός
Οικονομικές εφαρμογές πολυμεταβλητού διαφορικού λογισμού
Ολοκληρωτικός λογισμός
Οικονομικές εφαρμογές των ολοκληρωμάτων
Βιβλιογραφία

Λύσεις Ασκήσεων σε μορφή Adobe Acrobate lyseis.pdf

Παροράματα paroramata.pdf

Παραδείγματα paradeigmata.zip

[Περισσότερα...]