Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Αναστάσιος Λεβίδης