εξώφυλλο Η Εικόνα του "Άλλου"/ Γείτονα στα Σχολικά Βιβλία των Βαλκανικών Χωρών

Α.Π.Θ.

Στο ΑΠΘ πράγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, τον Οκτώβριο του 1998, ένα διεθνές συνέδριο με θέμα "Η εικόνα του άλλου/γείτονα στα σχολικά εγχειρίδια των βαλκανικώ ν χωρών". Την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση του συνεδρίου είχε το "Κέντρο Έρευνας Σχολικών Βιβλίων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης". Ο ανά χείρας τόμος αποτελεί τα Πρακτικά του συνεδρίου αυτού.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: