Στο ΑΠΘ πράγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, τον Οκτώβριο του 1998, ένα διεθνές συνέδριο με θέμα "Η εικόνα του άλλου/γείτονα στα σχολικά εγχειρίδια των βαλκανικώ ν χωρών". Την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση του συνεδρίου είχε το "Κέντρο Έρευνας Σχολικών Βιβλίων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης". Ο ανά χείρας τόμος αποτελεί τα Πρακτικά του συνεδρίου αυτού.

Filter