εξώφυλλο Βενιαμίν Φραγκλίνος, Περιπέτειες με τον Ηλεκτρισμό

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ