εξώφυλλο Η Σχέση των Υδάτινων Πόρων με την Εξωτερική Πολιτική στη Μέση Ανατολή