Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Σχέση των Υδάτινων Πόρων με την Εξωτερική Πολιτική στη Μέση Ανατολή

18,91 17,02

Η Σχέση των Υδάτινων Πόρων με την Εξωτερική Πολιτική στη Μέση Ανατολή

18,91 17,02

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1400-3
  • Έκδοση:
   1η, Φεβρουάριος 2011
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550589
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   339
Περιγραφή

Το βιβλίο πραγματεύεται τη σχέση ενός φυσικού ζωτικού πόρου, του νερού, με την εξωτερική πολιτική. Διερευνά εάν επικρατεί στα θέματα της υδροπολιτικής το εθνικό συμφέρον στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους, ή εάν επικρατούν ευρύτεροι ομογενοποιητικοί παράγοντες, όπως η θρησκεία, ο κοινός πολιτισμός και η κοινή εθνική καταγωγή, ή εάν επικρατεί η αίσθηση της ανάγκης θέσπισης ενός ρυθμιστικού πεδίου, το οποίο θα προσδιορίζει κοινά αποδεκτούς κανόνες δράσης για όλους τους συμμετέχοντες. Επιχειρείται να καταδειχθεί, σε ποιο βαθμό το νερό αποτελεί συνιστώσα της εξωτερικής πολιτικής, εάν αποτελεί εργαλείο υψηλής πολιτικής και σε τι βαθμό την επηρεάζει ή συμβάλλει στη διαμόρφωσή της. Η σχέση του νερού και της εξωτερικής πολιτικής εξετάζεται στις χώρες της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με τον γεωπολιτικό ορισμό της. Ειδικότερα εξετάζεται στις περιπτώσεις εκείνες όπου το νερό αποτελεί διακύβευμα ή όπου ανακύπτουν σημαντικές διασυνοριακές διαφορές και ζητήματα διακρατικών σχέσεων που άπτονται ειρήνης ή πολέμου, ώστε να καταδειχθεί ο ρόλος του νερού ως εργαλείο πολιτικής και η επίδρασή του στη διαμόρφωσή της, ενώ διερευνώνται οι σχέσεις μεταξύ επτά χωρών και κρατικών οντοτήτων της περιοχής: της Τουρκίας, του Ιράκ, της Συρίας, της Ιορδανίας, του Ισραήλ, του Λίβανου και της Παλαιστινιακής Αρχής.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Η γεωπολιτική διάσταση του νερού στη Μέση Ανατολή
Βασικές αρχές του πολιτικού ρεαλισμού
Η θεωρία των διεθνών καθεστώτων
Η θεωρία της σύγκρουσης των πολιτισμών
Οι γεωπολιτικές συνιστώσες του νερού στη Μέση Ανατολή
Το γεωγραφικό, ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο της περίπτωσης των δύο ιστορικών ποταμών της Μεσοποταμίας, του Τίγρη και του Ευφράτη, καθώς και των υδάτων του ποταμού Ορόντη
Τα υδρολογικά και γεωλογικά στοιχεία της λεκάνης απορροής του Ιορδάνη ποταμού και τα γεωγραφικά δεδομένα της νότιας Συρίας, της Ιορδανίας, της Δυτικής Όχθης, του Λίβανου, της Λωρίδας της Γάζας και του Ισραήλ
Τα σχέδια εκμετάλλευσης του νερού της Μέσης Ανατολής
Διεθνής πολιτική και υδατικά αποθέματα στη Μέση Ανατολή
Το διεθνές νομικό πλαίσιο για τους υδάτινους πόρους
Παρατηρήσεις και διαφαινόμενες τάσεις για τα ζητήματα της υδροπολιτικής στη Μέση Ανατολή
Συμπέρασμα
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]