Ο Βασίλης Παπαδημητρίου είναι διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και εκπαιδευτικός σε δομές ειδικής αγωγής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία όρασης. Έχει δημοσιεύσει αρκετές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Filter