Ο Βασίλης Κολ λάρος είναι Πτυχιούχος Ιστορίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές και αριστούχος διδάκτορας Διπλωματικής Ιστορίας του τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου.
Έχει συγγράψει από κοινού με τον Παναγιώτη Ρουμελιώτη τη μελέτη Από την Ελλάδα της Αλλαγής στην Ελλάδα της Παρακμής, ενώ η διδακτορική του διατριβή με θέμα «Η μειονοτική πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου», βρίσκεται υπό έκδοση από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».

Filter