Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Στέφανος Παπαδάμου

Είναι Λέκτορας Νομισματικής & Τραπεζικής Οικονομικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επί σειρά ετών διδάσκει μαθήματα σχετικά με τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, την τραπεζική, τη νομισματική θεωρία, τα χρηματοοικονομικά και τις επενδύσεις τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά:
Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες