Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

39,81 35,83

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31201
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1274-0
  • Έκδοση:
   1η, Απρίλιος 2009
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550570
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   493
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους φοιτητές του τμήματος οικονομικών επιστημών, οι οποίοι έχουν διαλέξει μια κατεύθυνση χρηματοπιστωτική, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος διαθέτει βασικές γνώσεις οικονομικών και στατιστικής και μπορεί να χρησιμοποιήσει τα βασικά εργαλεία της πληροφορικής. Πρόκειται για μια σύγχρονη προσέγγιση της θεωρίας χαρτοφυλακίου στην εποχή της πληροφορικής. Πολλά από τα κλασικά προβλήματα της θεωρίας χαρτοφυλακίου, παράλληλα προς την κλασική λύση τους, επιλύονται με τη χρησιμοποίηση του κατάλληλου λογισμικού.

Περιεχόμενα

Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου: Μια σύντομη αναδρομή (Κώστας Συριόπουλος)
Πρόλογος
Εισαγωγή στο επενδυτικό περιβάλλον
Αποδόσεις μετοχών
Η μέτρηση του κινδύνου και η συμπεριφορά του επενδυτή απέναντι στον κίνδυνο
Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου – Διαφοροποίηση
Το μοντέλο ενός δείκτη και τα μοντέλα πολλών δεικτών
Μοντέλα ισορροπίας των χρηματοοικονομικών αξιών. Τα υποδείγματα CAPM και ART
Εκτίμηση της αξίας των μετοχών – Θεμελιώδης ανάλυση
Αποτελεσματικότητα των αγορών
Τεχνική ανάλυση
Στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου
Παράγωγα και χρηματιστήρια παραγώγων
Προθεσμιακά συμβόλαια (Forward Contracts), συμβόλαια μελλοντική εκπλήρωσης (Futures), συμφωνίες ανταλλαγής (Swaps)
Δικαιώματα προαίρεσης (Options)
Χαρακτηριστικά και αποτίμηση ομολόγων
Διαχείριση χαρτοφυλακίου ομολογιών
Έμμεσες επενδύσεις
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος στο πλαίσιο ενός διεθνώς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου.

[Περισσότερα...]

Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα

34,83 31,35