Είναι αριστοβάθμιος πτυχιούχος της ΠΑ Ηρακλείου, της Σχολής Νηπιαγωγών Χανίων, του Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δ.Δ.Ε., του Π.Τ.Δ.Ε και του Φ.Κ.Σ Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς επίσης διδάκτωρ του Τα.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Από τον Αύγουστο του 2007 είναι Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Α’ Περιφέρεια Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης.

Filter