Εκτεταμένο βιβογραφικό και εργογραφικό σημείωμα για τον Emerson, υπάρχει μέσα στο βιβλίο.

Filter