Ο Pierre Pellegrino είναι αρχιτέκτων, με διατριβή επί υφηγεσία στα Γράμματα και στις Κοινωνικές Επιστήμες, Καθηγητής στη Σχολή Πολεοδομίας και Οργάνωσης του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου. Ίδρυσε τη Διεθνή Εταιρεία Σημειωτικής του Χώρου της οποίας διατελεί Επίτιμος Πρόεδρος. Είναι, επίσης, Επίτιμος Πρόεδρος του Κέντρου Αρχιτεκτονικής και Αρχιτεκτονολογικής Έρευνας.

Filter