Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Νικόλαος Τάτσος

Ο Νικόλαος Τάτσος είναι Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει σπουδάσει στην Ελλάδα, στη Σουηδία και στη Μεγάλη Βρετανία και έχει εργασθεί ως ερευνητής στο Institute of European Finance και στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος. Έχει διατελέσει μέλος ομάδων εργασίας και επιτροπών του ΟΟΣΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων διεθνών οργανισμών επί θεμάτων δημοσιονομικής πολιτικής και δημοσιονομικής αποκέντρωσης. Το συγγραφικό του έργο, τικεντρώνεται κυρίως σε θέματα φορολογικής πολιτικής και δημοσιονομικής αποκέντρωσης.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: