Η Νέλλη Ασκούνη είναι Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και διδάσκει στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ. Τα κύρια ερευνητικά και διδακτικά της αντικείμενα είναι η εκπαίδευση των παιδιών μεταναστών και μειονοτήτων, οι σύγχρονες όψεις των κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση, οι ταξικές παράμετροι των οικογενειακών εκπαιδευτικών πρακτικών και οι επαγγελματικές ταυτότητες και πρακτικές των εκπαιδευτικών.

Filter