εξώφυλλο Εθνική Άμυνα και Εθνικά Χρέη

Μιχαήλ Ζουμπουλάκης

Ο Μιχαήλ Ζουμπουλάκης γεννήθηκε στην Καβάλα το 1961. Είναι Καθηγητής της Μεθοδολογίας και Ιστορίας της Οικονομικής Σκέψης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Δημοσίευσε τα βιβλία “La science économique à la recherche de ses fondements” (1993, PUF), “Προβλήματα μεθόδου στην Οικονομική Επιστήμη” (2007, ΠΕΘ), “The varieties of economic rationality” (2014, Routledge). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην Ιστορία και Μεθοδολογία της Οικονομικής Επιστήμης, στη Νέα Θεσμική Οικονομική και στην Οικονομική Ιστορία.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: