Η Μαριάννα Γκούβρα είναι Υγιεινολόγος, υπεύθυνη Αγωγής Υγείας στη Β΄ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας.

Filter