Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Αγωγή Υγείας και Σχολείο

26,87 24,18

Αγωγή Υγείας και Σχολείο

26,87 24,18

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31070
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-8041-68-4
  • Έκδοση:
   2η ανατύπωση, Μάιος 2005 || 1η, Σεπ. 2001
  • Κωδ. καταλόγου:
   804168
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   444
Περιγραφή

Το πόνημα αυτό επιχειρεί να συμπυκνώσει τα μεθοδολογικά εργαλεία και τις πληροφορίες που θεωρούμε ότι χρειάζονται για την εφαρμογή μιας συστηματικής και επιστημονικά δόκιμης Αγωγής Ύγείας στο σχολικό περιβάλλον.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Η έννοια και τα χαρακτηριστικά της υγείας
Η αγωγή υγείας στο σχολείο
Τα σχολεία που προάγουν την υγεία
Αγωγή υγείας και αναλυτικό πρόγραμμα
Η χρήση των σχολικών εγχειριδίων στη σχολική αγωγή υγείας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σχολική αγωγή υγείας
Ο ρόλος της οικογένειας για την αποτελεσματικότητα της σχολικής αγωγής υγείας
Η μεθοδολογία ανάπτυξης της σχολικής αγωγής υγείας
Η αξιολόγηση της εφαρμογής της αγωγής υγείας στο σχολείο
Μια πρόταση για την αναμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος της αγωγής υγείας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Αυτοπεποίθηση – αυτοεκτίμηση: βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής υγείας στο σχολείο
Χρήση και κατάχρηση ουσιών
Σεξουαλική αγωγή
Διατροφή
Αγωγή στοματικής υγείας
Σωματική άσκηση
Άγχος
Ατυχήματα και ασφάλεια
Κυκλοφοριακή αγωγή
περιβάλλον και υγεία
Παραρτήματα

[Περισσότερα...]