Η Μαρία Ηρακλείδου είναι ψυχολόγος και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία.

Filter