Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Μ. Βελιώτη-Γεωργοπούλου