Ο. Μ.Γ. Βαρβούνης (Σάμος 1966) σπούδασε στο Ιστορικο-Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικεύτηκε στη Λαογραφία και αναγορεύτηκε Διδάκτωρ Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταδιδακτορικές ερευνητικές σπουδές στο Universite Catholique de Louvain. Το 1992 εξελέγη λέκτορας και το 1998 επίκουρος καθηγητής Λαογραφίας στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου διδάσκει. Είναι μέλος της Folklore Society και της American Folklore Society. ¨Έχει λάβει μέρος σε πολλά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει μελέτες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αυτοτελώς ή σε επιστημονικά περιοδικά, τιμητικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων.

Filter