Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Λίλα Αντωνοπούλου

H Λίλα Αντωνοπούλου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικoνομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου διδάσκει κατά βάση τα οικονομικά της υγείας, αλλά και ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομική ιστορία. Πήρε το πτυχίο της στην οικονομία από την Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην οικονομία των ανθρωπίνων πόρων στη Γαλλία, στο Πανεπιστήμιο της Ντιζόν, απ΄ όπου πήρε το διδακτορικό της δίπλωμα στην οικονομία της υγείας το 1979.
Έχει μετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα στο πεδίο της οικονομίας της υγείας.
Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα στον ελληνικό και διεθνή επιστημονικό οικονομικό Τύπο. Ανάμεσα σ’ αυτά “ Régulation et réformes du systeme national de santi en Greece” (2006), “ Employment, Mental Health and Economic Rrationality at an Age of Neo-liberal Globalization” (2009), “Evaluation économique de la prévention pour la santé et la sécurité au travail : la pertinence de l’analyse coût-binifice” (2010). Έχει εκδώσει δύο βιβλία, το 1987 με τίτλο Πολιτική για το φάρμακο στις χώρες του αναπτυγμένου κόσμου.
Αναφορά στις απαρχές της ελληνικής εμπειρίας (Εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα, 135 σσ.) και το 2010 με τίτλο Δαπάνες και πολιτικές υγείας στην Ευρώπη (Εκδόσεις Ζυγός, 123 σσ.).
Επιμελήθηκε επίσης την έκδοση History on Stages. Texts for Eric J. Hobsbawm, To Rodakio Editions, 2008, στην οποία περιλαμβάνεται ξεχωριστή μελέτη της με τίτλο “Comprehening the World: The Life and Work of Eric J. Hobsbawm” (σσ. 13-44).

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά:
Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες