Η Λάουρα Μαράτου – Αλιπράντη είναι Δρ. Κοινωνιολογίας, Ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

Filter