Οικογένειες και Κράτος Πρόνοιας στην Ευρώπη

Οικογένειες και Κράτος Πρόνοιας στην Ευρώπη

13,19 11,87

In stock
Τάσεις και προκλήσεις στον εικοστό πρώτο αιώνα

13,19 11,87

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   31885
Εκδόσεις:  
Τόμος:   80
ISBN:   978-960-01-0962-1
Έκδοση:   1η ανατύπωση, Μάιος 2003 || 1η, Σεπτέμβριος 2002
Κωδ. καταλόγου:   9551202
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   14 x 21
Σελίδες:   246

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Τα θέματα που αναφέρονται στο κράτος πρόνοιας βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων σήμερα εφόσον οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές πιέσεις που αντιμετωπίζει το σύγχρονο κράτος, σε συνδυασμό με τις μεταβολές στο θεσμό της οικογένειας και τις μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας στα πλαίσια της διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης, επιφέρουν μεγάλες αλλαγές και ανατρέπουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους. Ακόμη, η ανθρωποκεντρική ολοκλήρωση επιβάλλει μια σημαντική επανεκτίμηση της ίδιας της έννοιας και του περιεχομένου της κοινωνικής πρόνοιας. Στόχος του συλλογικού αυτού τόμου είναι η παρουσίαση της προβληματικής σχετικά με το κοινωνικό κράτος και την οικογένεια στο νέο αιώνα, η κατανόηση των χαρακτηριστικών, των αδυναμιών και των μεταβολών που συντελούνται στη συνάρθρωση κράτους, οικογένειας και κοινωνικής προστασίας, καθώς και η ανίχνευση των σύγχρονων προσανατολισμών και τάσεων σε μια σειρά από αξιακά, θεσμικά και ειδικά ζητήματα κράτους πρόνοιας, κοινωνίας πολιτών και ρυθμίσεων επιμέρους ζητημάτων σε σχέση με την οικογένεια. Οι μελέτες αναφέρονται στα ευρωπαϊκά δρώμενα, ενώ κυριαρχούν οι προσεγγίσεις για το Νότια Ευρώπη και την ελληνική πραγματικότητα.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Οικογένεια και κράτος πρόνοιας:Τάσεις και προοπτικές, Λ.Μ.
Κοινωνικό κράτος στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, Α.Λ.
Υπάρχει ιδιαίτερο πρότυπο οικογενειακής πολιτικής στο Νότια Ευρώπη; L.F.
Στρατηγικές κοινωνικο-οικονομικής ρύθμισης και κοινωνικής αλληλεγγύης [Περισσότερα…]