εξώφυλλο Γη. Ένας Μικρός και Εύθραυστος Πλανήτης

Κώστας Γαβριλάκης