Είναι επιστημονικό Στέλεχος του ΙΚΑ. Διδάσκει οικονομικά και κοινωνική πολιτική.

Filter