Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Κωνσταντίνος Γ. Τασσάς