Είναι Λέκτορας στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο την Ιστορία της Εκπαίδευσης.

Filter