Η Ειρήνη Λιακοπούλου είναι Ερευνήτρια στο Σχολή Οικονομικών του Πανεπιστημίου ατης Ρώμης "Λα Σαπιέντσα".

Filter