Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ηλίας Καραντώνης

1.Τίτλοι σπουδών
-Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Τυβίγγης (1970) και Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών του ιδίου Πανεπιστημίου (1976).
-Υφηγητής της Πολιτικής Οικονομίας της Σχολής ΝΟΕ του ΑΠΘ (1981).

2.Πανεπιστημιακή σταδιοδρομία
-Επιστημονικός βοηθός με εντολή διδασκαλίας στην έδρα της Οικονομικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Τυβίγγης (1971-76).
-Επιμελητής στην ΑΒΣΘ και στη Σχολή ΝΟΕ του ΑΠΘ (1977-81).
-Εκλογή ως έκτακτος καθηγητής στην τακτική έδρα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων (1981) και ένταξη στη βαθμίδα του καθηγητή (1982).

3.Λοιπή επαγγελματική δραστηριότητα
-Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΛΚΕΠΑ παραρτήματος Θεσσαλονίκης (1981-82).
-Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. (1982-88).
-Τακτικό μέλος της Επιστημονικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για το ερευνητικό πρόγραμμα «Η Ελληνο-τουρκο-κυπριακή διένεξη». Διοργανωτές : Πανεπιστήμιο Bochum και ίδρυμα Friedrich Baumann (1984-86).
-Διοικητής του Περιφερειακού Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (2002-04).

4.Δημοσιεύσεις (επιλογή)
Zur Planung des externen Sektors in Entwicklungsländern, 1975 (Διδακτορική Διατριβή).
Η Οικονομική Επιστήμη από τη σκοπιά της σύγχρονης Επιστημολογίας, 1980 (Διατριβή επί Υφηγεσία)
Η Ελληνική Κεφαλαιαγορά και το υπό μελέτη Χρηματιστήριο Θεσσαλονίκης, 1989.
Οικονομικά Συστήματα: Θεωρία και Πράξη συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων, 1989.
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Τομ. Α’, Η καθαρή Θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου, με ειδική αναφορά στις αναπτυσσόμενες χώρες, 1990.
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Τομ. Β’, Νομισματική Θεωρία και Νομισματική Πολιτική, 1993.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά:
Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες