Η Ιουλία Κανδήλα είναι φιλόλογος, διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2001). Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε συνέδρια και έχει δημοσιεύσει εργασίες σχετικές με την ιστορία της εκπαίδευσης, συνεργαζόμενη με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Filter