Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Γιώργος Ζάχος

Ο Γεώργιος Κ. Ζάχος είναι πτυχιούχος Μαθηματικός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Επιστήμη της Πληροφόρησης (MSc in Information Studies) και Διδακτορικού Διπλώματος στη Βιβλιοθηκονομία (PhD in Library Science) από το Loughborough University της Μ. Βρετανίας.
Υπηρέτησε για σαράντα σχεδόν χρόνια ως υπάλληλος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εκ των οποίων είκοσι έξι ως διευθυντής της και επί τριετία ως ο πρώτος εκλεγμένος Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (2002-2005). Διετέλεσε Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας (2010-2013).
Πρωτοστάτησε στην επίτευξη της συνεργασίας των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και υπήρξε εκ των πρωτεργατών για τη δημιουργία του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Εκλέχθηκε κατ’ επανάληψη μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου.
Δίδαξε στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Με τις προτάσεις και τις μελέτες που ετοίμασε συνέβαλε καθοριστικά στην ανέγερση του κτιρίου της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την ενιαία της συγκρότηση, τη μηχανοργάνωση και τη σύγχρονη λειτουργία της.
Δημιούργησε το Εστιακό Σημείο Τεκμηρίωσης και το Γραφείο Διαμεσολάβησης και συνέβαλε καθοριστικά για την ίδρυση της Μονάδας Προσβασιμότητας και του ιδρυματικού αποθετηρίου «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ίδρυσε τη Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟΠΑΒ) της Κοινοπραξίας / Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
Άρθρα και ομιλίες του για θέματα βιβλιοθηκών και επιστημονικής πληροφόρησης έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων.
Είναι συγγραφέας βιβλίων Βιβλιοθηκονομίας και Βιβλιομετρίας και είχε την επιστημονική ευθύνη και επιμέλεια των εκδόσεων της ΜΟΠΑΒ.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: