Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Γιώργος Κόκκινος

Ο Γιώργος Κόκκινος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Εργάζεται ως καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ρόδος), όπου υπηρετεί από το 1997, διδάσκοντας Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας.
Είναι μέλος της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού, της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορικών της Εκπαίδευσης, της Historical Association, της International Society for History Didactics και της IRAHSSE, ενώ συνεργάζεται με την Association for Historical Dialogue and Research.
Είχε την επιστημονική επιμέλεια συλλογικών τόμων ή συλλογών αρχειακών τεκμηρίων, ενώ είναι συγγραϕέας των βιβλίων Η ϕασίζουσα ιδεολογία στην Ελλάδα (Παπαζήσης, Αθήνα 1989), Ο πολιτικός ανορθολογισμός στην Ελλάδα (Τροχαλία, Αθήνα 1996), Από την Ιστορία στις ιστορίες (Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1998, β΄ έκδοση 2006), Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της Ιστορίας (Μεταίχμιο, Αθήνα 2000, β΄ έκδοση 2006), Επιστήμη, ιδεολογία, ταυτότητα (Μεταίχμιο, Αθήνα 2003), Ιστορική Κουλτούρα και συνείδηση [(σε συνεργασία με τους Η. Αθανασιάδη, Σ. Βούρη, Π. Γατσωτή, Π. Τραντά, Ε. Στέϕο), Νοόγραμμα, Αθήνα 2005], Συμβολικοί πόλεμοι για την Ιστορία και την Κουλτούρα. Το παράδειγμα της σχολικής ιστορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Μεταίχμιο, Αθήνα 2006), Πρίσματα Ευρωπαϊκής Ιστορίας (Μεταίχμιο, Αθήνα 2007), Προσεγγίζοντας το Ολοκαύτωμα στο ελληνικό σχολείο. Ένα εκπαιδευτικό ερευνητικό πρόγραμμα για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου [(σε συνεργασία με τους Μ. Βλαχού, Ε. Κουνέλη, Α. Κώστογλου, Β. Σακκά, Στ. Παπαδόπουλο), Ταξιδευτής, Αθήνα 2007], Η ματαιωμένη ουτοπία. Γιάννης Γαβριηλίδης, Νίκος Καραγιάννης και άλλοι σύντροϕοι [(σε συνεργασία με τους Γ. Λαμπάτο και Α. Αθανασοπούλου), Ταξιδευτής, Αθήνα 2008], Τα συγκρουσιακά θέματα στη διδασκαλία της Ιστορίας [(σε συνεργασία με τους Π. Γατσωτή, Δ. Μαυροσκούϕη, Έ. Λεμονίδου), Νοόγραμμα, Αθήνα 2010], Το τραύμα και οι πολιτικές της μνήμης [(σε συνεργασία με τους Έ. Λεμονίδου και Βλάση Αγτζίδη), Ταξιδευτής, Αθήνα 2010].
Ο Γιώργος Κόκκινος έχει δημοσιεύσει εργασίες του σε συλλογικούς τόμους, πρακτικά συνεδρίων και επιστημονικά περιοδικά, όπως, μεταξύ άλλων, Τα Ιστορικά, Μνήμων, Études Balkaniques, Internationale Schulbuchforschung, International Journal of Historical Learning Teaching and Research και Jahrbuch der Internationalen Gesellschaft für Geschichtsdidaktik.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: