Ο Γιώργος Μπιθυμήτρης είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου -Πανεπιστημίου και μεταδιδάκτορας ερευνητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας. Εργάζεται στο Δίκτυο Απασχόλησης & Κοινωνικής Μέριμνας, με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής.

Filter