εξώφυλλο Το Μυθιστόρημα της Φεράρας, τόμος Α΄

Giorgio Bassani