Η Δρ. Έμη Σαραφίδου ίναι Στατιστικολόγος Υγείας. Διευθύντρια του Τομέα Στατιστικής και Τεκμηρίωσης του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.

Filter