εξώφυλλο Ο Φόβος της "Αριστείας"

Γιάννης Παπαδάτος