εξώφυλλο Εισαγωγή στις Στατιστικές Έρευνες

George W. Cobb