εξώφυλλο Διόνυσος Κατά Εσταυρωμένου

Φρειδερίκος Νίτσε