εξώφυλλο Χριστουγεννιάτικα Διηγήματα Ελλήνων Συγγραφέων

Φώτος Πολίτης