Η Ελένη Σκούρτου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διδάσκει και ερευνά στις γνωστικές περιοχές: διγλωσσία, δίγλωσση εκπαίδευση, προφορικότητα και γραπτός λόγος, διγλωσσία και αλφαβητισμός, διδασκαλία δεύτερης γλώσσας σε περιβάλλον διαδικτύου. Από το 1997 συνεργάζεται επιστημονικά με τον Jim Cummins.

Filter