Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ευθυμία Πεντέρη

Η Ευθυμία Πεντέρη είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με εξειδίκευση στην Κοινωνική Παιδαγωγική και Εφαρμογές στην Προσχολική Εκπαίδευση. Έχει εργαστεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και συνεργαστεί με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Είναι επόπτρια και επιστημονικά υπεύθυνη του νέου Προγράμματος Σπουδών της Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΦΕΚ, 2022). Επίσης, συνεργάζεται σε προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με το ΕΑΠ και το ΕΚΠΑ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη στην προσχολική ηλικία, την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας, τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας-κοινότητας, την κοινωνικο-πολιτισμική μάθηση, την εκπαίδευση ευάλωτων ομάδων και την επαγγελματική ενδυνάμωση
των εκπαιδευτικών. Έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: