Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Σχέση Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητας

18,00 16,20

Διαβάστε ένα απόσπασμα

Η Σχέση Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητας

18,00 16,20

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-96001-2526-9
  • Έκδοση:
   1η, Μάρτιος 2024
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557462
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   318
Περιγραφή

Το ζήτημα της σχέσης σχολείου-οικογένειας παραμένει ένα από τα πιο σύνθετα και επίκαιρα θέματα που απασχολούν εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, ερευνητές και θεωρητικούς της
εκπαίδευσης. Το βιβλίο αυτό αναλύει τις πολυδιάστατες πτυχές τής εν λόγω σχέσης, επικεντρώνοντας στη γονική εμπλοκή, τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας-κοινότητας και τις αναπτυξιακές, πολιτισμικές και συστημικές διαστάσεις. Εξετάζει τον ρόλο του σχολείου και των εκπαιδευτικών στην ενίσχυση των γονέων και τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής εμπειρίας.
Η προσέγγιση του βιβλίου βασίζεται σε κοινωνικο-παιδαγωγικές αρχές, επισημαίνοντας τη συνεργατική σχέση μεταξύ σχολείου, οικογένειας και κοινότητας. Αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της γονικής εμπλοκής με βάση τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του παιδιού και το πλαίσιο της εκπαίδευσης. Επίσης, εξετάζει τις πολιτισμικές παραμέτρους και τις επιδράσεις στα παιδιά,
ενώ αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στη βιο-οικοσυστημική και οικοπολιτισμική θεωρία.
Το βιβλίο απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς και όσους ενδιαφέρονται για τη γονική εμπλοκή και τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας-κοινότητας, προωθώντας μια ολοκληρωμένη και
αναπτυξιακά κατάλληλη προσέγγιση.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή

 1. Η σχέση σχολείου – οικογένειας και η γονική εμπλοκή
 2. Η συμβολή της γονικής εμπλοκής στην ανάπτυξη και εκπαίδευση του παιδιού
 3. Συστημική θεώρηση για τη γονική εμπλοκή και τη σχέση σχολείου – οικογένειας
 4. Εμπειρικές προσεγγίσεις αναφορικά με τον «εκπαιδευτικό θύλακα» του παιδιού-μαθητή/τριας
 5. Ερευνητικές προσεγγίσεις και εργαλεία για τη μελέτη της γονικής εμπλοκής και της σχέσης σχολείου – οικογένειας
 6. Αναπτύσσοντας εκπαιδευτικά προγράμματα και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της γονικής εμπλοκής και της συνεργασίας σχολείου – οικογένειας
 7. Αντί επιλόγου

Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]
Αναλυτικά Περιεχόμενα