Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Dimitris Xenakis