Είναι Διδάκτωρ και Υποψήφιος Μεταδιδάκτωρ του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας στο ΔΠΘ.

Filter