εξώφυλλο Κωνσταντίνος Καραμανλής και το Κράτος του της περιόδου 1955-1963

Δημήτρης Σακκάς