Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχουν εκδοθεί δώδεκα βιβλία του και έχουν δημοσιευθεί εβδομήντα πέντε άρθρα και βιβλιοκρισίες σε ελληνικά και ξένα περιοδικά. Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις του σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Filter